Szkolenie z kategorii BHP

Szkolenie: Praktyczna Interpretacja ISO 45001:2018

O szkoleniu O szkoleniu

Wdrożenie ISO 45001 to strategiczna i operacyjna decyzja dla organizacji, która umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminującej czynniki uciążliwe dla zdrowia oraz te, które mogą powodować wypadki i obrażenia śmiertelne związane z wykonywaniem pracy. Nowa norma ISO 45001 jest opracowana za pomocą podejścia opartego na jednolitej nadrzędnej strukturze (High Level Structure). To ujednolicone podejście do struktury normy (identyczne tytuły, rozdziały, podrozdziały, definicje) umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015, czy ISO 14001:2015.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa wydawany prze Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

 • Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów;
 • Osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Kluczowe różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001;
 • Podstawy zmian w normie;
 • Terminy i definicje;
 • Różnice dotyczące wymogów w odniesieniu do OHSAS 18001:2007.

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

 • Kluczowe różnice między OHSAS 18001:2007 a ISO 45001;
 • Podstawy zmian w normie;
 • Terminy i definicje;
 • Różnice dotyczące wymogów w odniesieniu do OHSAS 18001:2007.

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska. Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym  podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Wdrażał  systemy, pełnił rolę Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania, (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!