Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Raportowanie niefinansowe: zmiany legislacyjne wynikające z CSRD

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę z zakresu zmian legislacyjnych EU z naciskiem na dyrektywę CSRD, a także roli zapobiegania zmian klimatu w polityce prośrodowiskowej UE. Wiedza ta może zostać wykorzystana przy tworzeniu raportu niefinansowego lub do przygotowania się do współpracy z zewnętrznymi konsultantami. Tworzenie rzetelnych raportów niefinansowych może pozytywnie wpływać na kształtowanie relacji biznesowych z otoczeniem spółki: budowanie wiarygodności w oczach interesariuszy. Zawarte w raporcie społecznym dane pozwalają na świadome decydowanie dotyczące rozwoju organizacji. Decyzje te, podjęte zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, będą pozytywnie wpływać na wiele zależności z otoczeniem, a także, w myśl najnowszych zmian legislacyjnych UE, na warunki dotyczące pozyskiwania kapitału.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych,
Biegłych rewidentów,
Pracowników działu compliance,
Kierownictwa wyższego i średniego szczebla, kierowników działów CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zakupów (łańcuch dostaw), sprzedaży, relacji inwestorskich, komunikacji, marketingu, członkowie rad nadzorczych,
Osób odpowiedzialnych za tworzenie raportów niefinansowych,
Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem,
Osób chcących zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

Zmiany legislacyjne wynikające z CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive):
• Jakie narzędzia legislacyjne będzie wykorzystać Unia Europejska w kontekście ESG? – krótkie podsumowanie.
• Czym jest Dyrektywa ws. Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju oraz jakie niesie ze sobą zmiany?
• Na czym polega perspektywa double-materiality? Co wiąże się z przeprowadzaniem
analiz z zachowaniem koncepcji cyklu życia? Jakie są jego etapy?
• Omówienie obszaru środowiskowego w raportowaniu na temat zrównoważonego
rozwoju:
▪ Zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu,
▪ Zrównoważone wykorzystywanie zasobów wodnych,
▪ Gospodarka obiegu zamkniętego, ▪ Minimalizacja zanieczyszczeń,
▪ Ochrona bioróżnorodności.
• Etapy wprowadzania dyrektywy – terminy, grupy przedsiębiorców.
• Czy zmiany wynikające z CSRD będą odczuwane w codzienności biznesowej?
• Jak wykorzystać i uzupełnić istniejące już wewnętrzne narzędzia raportowania, aby były zgodne z dyrektywą CSRD? – rodzaje danych, niezbędne zasoby.
• Panel dyskusyjny.

Zmiany legislacyjne wynikające z CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive):
• Jakie narzędzia legislacyjne będzie wykorzystać Unia Europejska w kontekście ESG? – krótkie podsumowanie.
• Czym jest Dyrektywa ws. Raportowania w zakresie Zrównoważonego Rozwoju oraz jakie niesie ze sobą zmiany?
• Na czym polega perspektywa double-materiality? Co wiąże się z przeprowadzaniem
analiz z zachowaniem koncepcji cyklu życia? Jakie są jego etapy?
• Omówienie obszaru środowiskowego w raportowaniu na temat zrównoważonego
rozwoju:
▪ Zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu,
▪ Zrównoważone wykorzystywanie zasobów wodnych,
▪ Gospodarka obiegu zamkniętego, ▪ Minimalizacja zanieczyszczeń,
▪ Ochrona bioróżnorodności.
• Etapy wprowadzania dyrektywy – terminy, grupy przedsiębiorców.
• Czy zmiany wynikające z CSRD będą odczuwane w codzienności biznesowej?
• Jak wykorzystać i uzupełnić istniejące już wewnętrzne narzędzia raportowania, aby były zgodne z dyrektywą CSRD? – rodzaje danych, niezbędne zasoby.
• Panel dyskusyjny.

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu  w spółce z sektora cementowego. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG. Jurorka konkursu Raporty Zrównoważonego (…)

Czytaj więcej

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!