Szkolenie z kategorii Zrównoważony rozwój

Wpływ działania organizacji na środowisko i jego minimalizacja

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo jak skutecznie minimalizować negatywny wpływ organizacji na środowisko. Zostaną omówione metody wdrażania obszarów zrównoważonego rozwoju, a także sposoby na analizowanie wpływu działalności organizacji.
Ubóstwo, nierówności społeczne, niedobory wody, zmiany klimatyczne i degradacja zasobów naturalnych przynoszą negatywne efekty dla biznesu, dlatego w interesie firm powinno leżeć przeciwdziałanie tym zjawiskom oraz minimalizowanie negatywnego ich wpływu. Inwestowanie w wypełnienie zobowiązań dotyczących celów zrównoważonego rozwoju może także otworzyć nowe rynki i możliwości dla biznesu oraz zabezpieczyć długoterminowo rozwój poszczególnych sektorów gospodarki.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działów CSR, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, zakupów (łańcuch dostaw), sprzedaży, relacji inwestorskich, komunikacji, marketingu, członkowie rad nadzorczych
Pracownicy działów ochrony środowiska, zakupów, sprzedaży, CSR, zarządzania energią.
Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemu zarządzania środowiskiem,
Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

•Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju – omówienie pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz jego znaczenia dla działalności organizacji.

•Jak organizacja wpływa na środowisko – przykłady pozytywnych i negatywnych oddziaływań

•Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie minimalizują negatywny wpływ na środowisko oraz jakie korzyści z tego wynikają.

•Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko – omówienie różnych sposobów na minimalizację negatywnego wpływu działalności organizacji na środowisko, w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych, ochrona bioróżnorodności, zarządzanie odpadami oraz wykorzystanie energii odnawialnej.

•Analiza środowiskowa – omówienie metoda analizowania wpływu działalności organizacji na środowisko, w tym LCA, EPD oraz raportowanie do CDP.

•Wdrażanie zrównoważonego rozwoju – omówienie metod i wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz jakie korzyści z tego wynikają.

•Pytania i odpowiedzi – sesja Q&A, aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu działalności organizacji na środowisko i minimalizowania tego wpływu.

•Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju – omówienie pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz jego znaczenia dla działalności organizacji.

•Jak organizacja wpływa na środowisko – przykłady pozytywnych i negatywnych oddziaływań

•Przykłady dobrych praktyk – omówienie przykładów organizacji, które skutecznie minimalizują negatywny wpływ na środowisko oraz jakie korzyści z tego wynikają.

•Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko – omówienie różnych sposobów na minimalizację negatywnego wpływu działalności organizacji na środowisko, w tym redukcja emisji gazów cieplarnianych, ochrona bioróżnorodności, zarządzanie odpadami oraz wykorzystanie energii odnawialnej.

•Analiza środowiskowa – omówienie metoda analizowania wpływu działalności organizacji na środowisko, w tym LCA, EPD oraz raportowanie do CDP.

•Wdrażanie zrównoważonego rozwoju – omówienie metod i wdrażania zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz jakie korzyści z tego wynikają.

•Pytania i odpowiedzi – sesja Q&A, aby udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu działalności organizacji na środowisko i minimalizowania tego wpływu.

Pełnomocniczka zarządu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu  w spółce z sektora cementowego. Kieruje zespołem ds. ESG, odpowiada za opracowywanie raportów zrównoważonego rozwoju, projektowanie działań, strategii, polityk i procedur z obszaru ESG. Jurorka konkursu Raporty Zrównoważonego (…)

Czytaj więcej

Renata Włodarczyk, dr nauk technicznych, adiunkt, prac. nauk.-dydaktyczny na Wydziale Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, w latach 2003-2005 na Uniwersytecie w Camerino była na stażu naukowym, gdzie po raz pierwszy zetknęła się z ogniwami paliwowymi (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, na stanowisku Konsultantki ds. (…)

Czytaj więcej

Absolwentka studiów magisterskich Industrial Ecology Uniwersytetu Technologicznego Delft, posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w organizacjach. Uważa, że połączenie wiedzy inżynieryjnej z nauką o środowisku jest właściwą drogą do wprowadzania realnych zmian (…)

Czytaj więcej

Paulina Szulc Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ściśle związana ze środowiskiem naukowym i grantowym obszaru zrównoważonego rozwoju, wierzy, że połączenie świata teorii i praktyki zwiększy dynamikę proekologicznych zmian. Swoje doświadczenia z branży R&D wykorzystuje w codziennej (…)

Czytaj więcej

Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki i budowy maszyn, wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie. Współpracuje z Bureau Veritas od 1999 roku – przez (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!