Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie SMS – zarządzanie ryzykiem zgodnie z AS 9100

O szkoleniu O szkoleniu

SMS. Omówienie najnowszych wymagań ICAO oraz zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa dla branży lotniczej z uwzględnieniem wymagań AS 9100.

Szkolenie dedykowane jest dla dostawców oraz Organizacji Lotniczych posiadających zatwierdzenia ISO 9001 oraz AS9100, które pragną wdrożyć, utrzymać i rozwijać System Zarzadzania Bezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i standardami w branży.

UWAGA: Szkolenie uwzględnia najnowsze propozycje wymagań ICAO,  IAQG oraz EASA

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Dla kogo Dla Kogo

Kierownicy kontroli, Pełnomocnicy, osoby zaangażowane we wdrożenie i nadzorujące system bezpieczeństwa

Dzień I

 • ICAO załącznik 19- wymagania ogólne dot. SMS
 • zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w:Organizacjach AS 9100, Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu SM-0001 , oraz zarzadzanie SMS w ramach łańcucha dostaw
 • Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024
 • rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 część A wraz z Opinią No 04/2020  w zakresie:

 

 • informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego;
 • noty wyjaśniająca do proponowanych zmian;
 • ocena skutków regulacji;
 • podsumowanie proponowanych zmian

 

Dzień II

 • definicja „safety risk”
 • identyfikowanie zagrożeń
 • ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka
 • metody/narzędzia zarządzania ryzykiem
 • dokumentacja oceny bezpieczeństwa
 • „case study”

Dzień I

 • ICAO załącznik 19- wymagania ogólne dot. SMS
 • zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w:Organizacjach AS 9100, Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu SM-0001 , oraz zarzadzanie SMS w ramach łańcucha dostaw
 • Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024
 • rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 część A wraz z Opinią No 04/2020  w zakresie:

 

 • informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego;
 • noty wyjaśniająca do proponowanych zmian;
 • ocena skutków regulacji;
 • podsumowanie proponowanych zmian

 

Dzień II

 • definicja „safety risk”
 • identyfikowanie zagrożeń
 • ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka
 • metody/narzędzia zarządzania ryzykiem
 • dokumentacja oceny bezpieczeństwa
 • „case study”

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!