Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: SMS – zarządzanie ryzykiem zgodnie z EASA Part 145

O szkoleniu O szkoleniu

SMS. Omówienie najnowszych wymagań ICAO i EASA oraz zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa dla Organizacji Produkujących i Projektujących zgodnie z Part 145.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z obszaru wymagań SMS.

Grupą docelową są dostawcy oraz organizacje lotnicze, które mają zatweirdzone ISO 9001 oraz AS9100,  EASA Part  145 i zamierzają wdrożyć, kontynuować i rozwijać System Zarzadzania Bezpieczeństwem zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla branży.

WAŻNE: Podczas szkolenia przedstawiamy najnowsze wytyczne ICAO,  IAQG oraz EASA

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w kursie

Dla kogo Dla Kogo

Kierownicy kontroli, Pełnomocnicy, osoby zaangażowane we wdrożenie i nadzorujące system bezpieczeństwa

Dzień I

 • ICAO załącznik 19- wymagania ogólne
 • zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w:Organizacjach AS 9100, Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu SM-0001
 •  Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024
 •  rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 część A  wraz z Opinią No 04/2020  w zakresie:

 

 • informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego;
 • noty wyjaśniająca do proponowanych zmian;
 • ocena skutków regulacji;
 • podsumowanie proponowanych zmian

 

Dzień II

 • Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05 część C do Rozporządzenia (UE)  Rozporządzenia (UE) nr. 1321/2014
 • projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part145.

 

Dzień III

 • definicja „safety risk”
 • identyfikowanie zagrożeń
 • ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka
 • metody/narzędzia zarządzania ryzykiem
 • dokumentacja oceny bezpieczeństwa
 • „case study”

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Dzień I

 • ICAO załącznik 19- wymagania ogólne
 • zasady wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem w:Organizacjach AS 9100, Projektujących, Produkujących i Obsługowych na podstawie standardu SM-0001
 •  Europejskiego Programu Bezpieczeństwa EPAS 2020-2024
 •  rozporządzenia EASA nr. NPA 2019-05 część A  wraz z Opinią No 04/2020  w zakresie:

 

 • informacji proceduralnej dotyczące wniosku regulacyjnego;
 • noty wyjaśniająca do proponowanych zmian;
 • ocena skutków regulacji;
 • podsumowanie proponowanych zmian

 

Dzień II

 • Omówienie procesu wdrażania zmian oraz ustanawiania nowego prawodawstwa UE na przykładzie zmian NPA 2019-05 część C do Rozporządzenia (UE)  Rozporządzenia (UE) nr. 1321/2014
 • projekt przepisów wykonawczych (IR), a także projekt akceptowalnych sposobów spełnienia wymagań (AMC) i materiałów zawierających wytyczne (GM) dla Part145.

 

Dzień III

 • definicja „safety risk”
 • identyfikowanie zagrożeń
 • ocena, łagodzenie i monitorowanie ryzyka
 • metody/narzędzia zarządzania ryzykiem
 • dokumentacja oceny bezpieczeństwa
 • „case study”

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!