Kontrola Produkcji - szkolenie | Bureau Veritas

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Zapisz się na szkolenie

Korzyści ze szkolenia:

Pozyskanie wiedzy w zakresie:

– zmian prawnych w związku z przejściem z dyrektywy CPD 89/106 na rozporządzenie CPR 305/2011, w zakresie nowych regulacji dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

– podstawowych norm horyzontalnych dotyczących wyrobów budowlanych

– budowania dokumentacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

– budowania planu badań

– roli badań w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji

– podstaw audytowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji

Program szkolenia

– wymagania prawne w zakresie wyrobów budowlanych oraz zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na rynkach Unii Europejskiej

– normy zharmonizowane, omówienie ich wymagań na przykładach

– podstawowe normy horyzontalne dotyczące wyrobów budowlanych

– opracowanie planu badań jako jednego z ważniejszych dokumentów systemu ZKP – (ćwiczenia w grupach)

– dokumentacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001, a dokumentacja systemu ZKP – jak zintegrować?

– opracowanie dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji: księga, procedury, instrukcje – (ćwiczenia w grupach)

– jak zaplanować i przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu Zakładowej Kontroli Produkcji – (ćwiczenia w grupach)

– egzamin pisemny na Pełnomocnika ds. ZKP

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkujących wyroby budowlane zarówno tych rozpoczynających pracę jak i tych, które chcą pogłębić wiedzę z tego tematu. Dla osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmach, które chcą rozszerzyć zakres produkcji o wyroby budowlane jako nowy zakres działalności.

Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte