Czynnik ludzki w organizacjach lotniczych

J08 – Czynnik ludzki w organizacjach lotniczych

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo:

 • Zagadnienia dotyczące „Czynników ludzkich”, ich znaczenia w obsłudze technicznej statków powietrznych oraz wpływu na bezpieczeństwo operacji lotniczych;
 • „Czynnik ludzki”  czyli wymagania i zalecenia w organizacjach obsługowych, organizacjach zarządzania ciągłą zdatnością do lotu oraz organizacjach szkolenia personelu technicznego;
 • Ograniczenia wynikające z „Czynnik ludzki” – w ujęciu indywidualnym i systemowym, które mogą wpłynąć na zdatność do lotu.

Nabędą Państwo umiejętności dotyczące:

 • „Czynnik ludzki”, które mogą istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo, jakość i efektywność obsługi (komunikacja, praca w zespole, rozwiązywanie problemów, zarządzanie zadaniami, tworzenie procedur);
 • promowania  odpowiedzialnego podejścia do bezpieczeństwa działań obsługowych (filmy, ćwiczenia, analiza wypadków lotniczych);
 •  przygotowania do opracowania programu organizacji w zakresie „Czynnika ludzkiego”, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.
Zapisz się na szkolenie

Zakres szkolenia

Wprowadzenie do tematyki czynnika ludzkiego w obsłudze technicznej SP:

 • „Parszywa dwunastka”
 • Kultura bezpieczeństwa / Czynniki organizacyjne
 • Błąd ludzki
 • Wydolność ludzka i jej ograniczenia
 • Otoczenie, czynniki sytuacyjne i społeczne
 • Procedury, informacje, narzędzia i zwyczaje
 • Komunikacja i praca zespołowa
 • Profesjonalizm i odpowiedzialność

Ocena uczestników

 • Systematyczna ocenę zaangażowania uczestników w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia (dyskusja, ćwiczenia, praca w grupie, jakość realizacji zadań);
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu.

Grupa docelowa

 • Personel organizacji obsługowych certyfikowanych wg Part-M/F i Part-145, organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu wg Part-M/G, M/I (personel nominowany, poświadczający, pozostały personel zaangażowany w obsługę techniczną);
 • Kadra dydaktyczna organizacji szkoleniowych certyfikowanych wg Part-147;
 • Kandydaci do licencji mechanika obsługi przygotowujący się do egzaminu z Modułu 9 „Human Factors”.

Warunki uczestnictwa

 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki funkcjonowania organizacji obsługowej/ zarządzania ciągłą zdatnością do lotu/ szkoleniowej

Czas trwania

1 dzień

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte