J06 - Part M - Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz przeglądy ARC - Szkolenia Bureau Veritas

J06 – Part M – Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz przeglądy ARC

Korzyści

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Nabędą Państwo umiejętność interpretacji i wdrażania wymagań we własnym przedsiębiorstwie oraz przygotowania organizacji do certyfikacji Part M Podczęść G, w tym dokumentów zakładowych wymaganych do zatwierdzenia przez nadzór lotniczy.
Zostaną Państwo również zapoznani z rodzajami i sposobem prowadzenia zapisów ciągłej zdatności.

Zakres szkolenia

 • Zapoznanie z polskim i europejskim systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
 • Zapoznanie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Załącznik I (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi: Rozporządzenie  Komisji (WE) 1702/2003 Part-21, AMC 20-8), Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC) ze szczególnym uwzględnieniem: Programu obsługi technicznej oraz wykonywaniem przeglądów zdatności do lotu.
 • Umiejętność przygotowania organizacji do certyfikacji Part-M Podczęść G z przywilejem przeglądów zdatności do lotu, w tym dokumentów zakładowych wymaganych do zatwierdzenia przez nadzór lotniczy.
 • Zapoznanie z wzorcowym sposobem prowadzenia przeglądu zapisów ciągłej zdatności oraz oględzin fizycznych w ramach przeglądu ARC
 • Umiejętność przygotowania Rekomendacji z przeglądu zdatności do lotu
 • Umiejętność interpretacji i wdrażania wymagań we własnym przedsiębiorstwie

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu.

Grupa docelowa

 • Personel kierowniczy, osoby nominowane do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu;
 • Audytorzy i kandydaci na audytorów Part M.

Warunki uczestnictwa

 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki eksploatacji statków powietrznych.

 Czas trwania

2 dni

Sprawdź aktualne szkolenie otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte