Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2018

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu zrozumieją Państwo wymagania i funkcjonowanie standardu ISO 22000:2018 oraz zasady jego audytowania. Będą Państwo wiedzieli jak:

 • Planować i przygotowywać się do audytu (auditu*);
 • Zbierać i analizować dowody;
 • Przeprowadzić audit i raportować jego wyniki;
 • Organizować i zarządzać auditem przeprowadzanym przez zespół audytorów.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne na podstawie testu końcowego;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; kandydaci na auditorów wewnętrznych; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wymagania formalno-prawne;
 • Prezentacja normy ISO 22000:2018;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne.

Zalecana wcześniejsza znajomość normy ISO 22000:2018

 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem żywności;
 • Wymagania formalno-prawne;
 • Prezentacja normy ISO 22000:2018;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Zalecana wcześniejsza znajomość normy ISO 22000:2018

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!