Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Szkolenie: Audytor Wewnętrzny systemów IFS/BRC

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu będą Państwo rozumieli wymagania oraz funkcjonowanie systemów IFS i BRC a także zasady ich audytowania.

Nabędą Państwo również umiejętności związane z:

 • planowaniem i przygotowaniem się do audytu
 • zbieraniem i analizowaniem dowodów
 • przeprowadzaniem auditu i raportowaniem jego wyników
 • organizowaniem i zarządzaniem auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

Szkolenie BRC/IFS kierowane jest do pracowników wszystkich szczebli, osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydatów na auditorów wewnętrznych, osób zaangażowanych w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

 • Przypomnienie głównych wymagań systemów IFS v. 7 oraz BRC v.8
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów
 • Techniki auditu – Podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu
 • Listy pytań kontrolnych
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Tworzenie raportu z auditu
 • Działania poauditowe
 • Ćwiczenia

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

 • Wykształcenie średnie;
 • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań systemów IFS i BRC.
 • Przypomnienie głównych wymagań systemów IFS v. 7 oraz BRC v.8
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów
 • Techniki auditu – Podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu
 • Listy pytań kontrolnych
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Tworzenie raportu z auditu
 • Działania poauditowe
 • Ćwiczenia

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

 • Wykształcenie średnie;
 • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań systemów IFS i BRC.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!