Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

GlobalGAP- Dobra Praktyka Rolnicza

O szkoleniu O szkoleniu

Dzięki szkoleniu poznają Państwo wymagania standardu GlobalGAP oraz wymagania jakie niesie certyfikacja tego systemu.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie Global GAP lub weryfikację tego systemu.

  1. Ogólne wymaganie standardu GlobalG.A.P.

  – zakres

  – struktura

  – opcje certyfikacji

  – proces rejestracji

  – proces oceny (w tym kontrole niezapowiedziane i nadzorujące)

  – sankcje

  1. Wymagani modułu bazowego dla wszystkich gospodarstw (All Farms)

  – historia i zarządzanie miejscem produkcji

  – prowadzenie zapisów i wewnętrzna kontrola

  – higiena

  – zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona pracowników

  – podwykonawcy

  – zarządzanie odpadami

  – ochrona środowiska

  – reklamacje

  – wycofanie/zwrot produktów

  – ochrona żywności

  – status GlobalG.A.P.

  – używanie logo

  – identyfikacja i segregacja produktów

  – bilans masy

  – deklaracja polityki bezpieczeństwa żywności

  – zabezpieczenie przed fałszowaniem żywności

  – produkty niezgodne

  1. Wymagania modułu dla roślin uprawnych (Crops Base)

  – identyfikowalność

  – materiał rozmnożeniowy

  – zarządzanie glebą i jej ochorna

  – stosowanie nawozów

  – gospodarka wodna

  – integrowana ochrona roślin

  – środki ochrony roślin

  – wyposażenie

  1. Wymagania dla owoców i warzyw (Fruits and Vegetables)

  – zarządzanie miejscem produkcji

  – zarządzanie glebą

  – podłoża

  – działania przed zbiorem

  – zbiór i postępowanie z produktem po zbiorze

  5. Wymagania dla modułu oceny ryzyka praktyk socjalnych (GRASP)

  – przedstawiciel pracowników

  – skargi/zażalenia

  – deklaracja dobrych praktyk socjalnych

  – dostęp do krajowych regulacji prawnych dotyczących pracy

  – umowy pracownicze

  – wypłaty/przekazy pieniężne

  – wynagrodzenia

  – zatrudnianie nieletnich

  – dostęp do podstawowej edukacji

  – rejestracja czasu pracy

  – godziny pracy i przerwy

Brak.

  1. Ogólne wymaganie standardu GlobalG.A.P.

  – zakres

  – struktura

  – opcje certyfikacji

  – proces rejestracji

  – proces oceny (w tym kontrole niezapowiedziane i nadzorujące)

  – sankcje

  1. Wymagani modułu bazowego dla wszystkich gospodarstw (All Farms)

  – historia i zarządzanie miejscem produkcji

  – prowadzenie zapisów i wewnętrzna kontrola

  – higiena

  – zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona pracowników

  – podwykonawcy

  – zarządzanie odpadami

  – ochrona środowiska

  – reklamacje

  – wycofanie/zwrot produktów

  – ochrona żywności

  – status GlobalG.A.P.

  – używanie logo

  – identyfikacja i segregacja produktów

  – bilans masy

  – deklaracja polityki bezpieczeństwa żywności

  – zabezpieczenie przed fałszowaniem żywności

  – produkty niezgodne

  1. Wymagania modułu dla roślin uprawnych (Crops Base)

  – identyfikowalność

  – materiał rozmnożeniowy

  – zarządzanie glebą i jej ochorna

  – stosowanie nawozów

  – gospodarka wodna

  – integrowana ochrona roślin

  – środki ochrony roślin

  – wyposażenie

  1. Wymagania dla owoców i warzyw (Fruits and Vegetables)

  – zarządzanie miejscem produkcji

  – zarządzanie glebą

  – podłoża

  – działania przed zbiorem

  – zbiór i postępowanie z produktem po zbiorze

  5. Wymagania dla modułu oceny ryzyka praktyk socjalnych (GRASP)

  – przedstawiciel pracowników

  – skargi/zażalenia

  – deklaracja dobrych praktyk socjalnych

  – dostęp do krajowych regulacji prawnych dotyczących pracy

  – umowy pracownicze

  – wypłaty/przekazy pieniężne

  – wynagrodzenia

  – zatrudnianie nieletnich

  – dostęp do podstawowej edukacji

  – rejestracja czasu pracy

  – godziny pracy i przerwy

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Brak.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!