Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo Żywności

Audytor Wewnętrzny HACCP

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu zdobędą Państwo niezbędną wiedzę na temat wymagań oraz funkcjonowania systemu HACCP, zrozumieją Państwo zasady audytowania, będą umieli:

 • zaplanować i przygotować się do audytu (auditu*);
 • zbierać i analizować dowody;
 • przeprowadzić audit wewnętrzny i raportować jego wyniki;
 • organizaować i zarządzać audytem przeprowadzonym przez zespół audytorów.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz na podstawie wyniku testu pisemnego;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;
 • Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z testu uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; kandydaci na auditorów wewnętrznych; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem Żywności;
 • Wymagania formalno-prawne;
 • Analiza kodeksu GMP, planu HACCP;
 • Prezentacja normy DS. 3027 HACCP:2002;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne.

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.
 • Przegląd metod zarządzania bezpieczeństwem Żywności;
 • Wymagania formalno-prawne;
 • Analiza kodeksu GMP, planu HACCP;
 • Prezentacja normy DS. 3027 HACCP:2002;
 • Auditowanie – cel i planowanie auditów, a także sposobu przeprowadzenia efektywnego auditu i jego raportowania (ISO 19011);
 • Dokumentacja auditu, raporty niezgodności i działania korygujące, listy kontrolne.

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!