Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Omówienie normy ISO 22000:2018

O szkoleniu O szkoleniu

Zapoznanie z wymaganiami ISO 22000:2018, wskazówki zastosowanie ich w praktyce.

Metodyka szkolenia: wykład – omówienie wymagań, ćwiczenia i dyskusja

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia oraz gdy trener uzna za słuszne na podstawie testu końcowego;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska

Dla kogo Dla Kogo

Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; auditorzy wewnętrzni; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

 1. Wstęp i rozpoczęcie
 2. Wprowadzenie do ISO 22000:2018,
  1. Cele i założenia normy ISO 22000:2018
  2. Pojęcia i definicje
  3. Zastosowanie w łańcuchu spożywczym;
 3. Przegląd wymagań ISO 22000:2018
  1. Kontekst organizacji – zrozumienie organizacji i jej kontekstu oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
  2. Podejście oparte na ryzyku – planowanie, działania odnoszące się do ryzyk i szans a cele jakościowe, optymalne w SZBŻ metodyki analizy i oceny ryzyka;
  3. Dwa różne PDCA w Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  4. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności na poziomie operacyjnym – identyfikacja i analiza ryzyka, HACCP, działania korygujące;
  5. Ocena efektów działania: monitorowanie, pomiary, analizy, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania;
  6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 4. Pytania i dyskusja w trakcie, podczas omawiania poszczególnych wymagań.
 5. Podsumowanie
 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu HACCP;
 • Zalecane przeczytanie Normy ISO22000:2005 przed szkolenie.
 1. Wstęp i rozpoczęcie
 2. Wprowadzenie do ISO 22000:2018,
  1. Cele i założenia normy ISO 22000:2018
  2. Pojęcia i definicje
  3. Zastosowanie w łańcuchu spożywczym;
 3. Przegląd wymagań ISO 22000:2018
  1. Kontekst organizacji – zrozumienie organizacji i jej kontekstu oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
  2. Podejście oparte na ryzyku – planowanie, działania odnoszące się do ryzyk i szans a cele jakościowe, optymalne w SZBŻ metodyki analizy i oceny ryzyka;
  3. Dwa różne PDCA w Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000;
  4. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności na poziomie operacyjnym – identyfikacja i analiza ryzyka, HACCP, działania korygujące;
  5. Ocena efektów działania: monitorowanie, pomiary, analizy, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania;
  6. Doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
 4. Pytania i dyskusja w trakcie, podczas omawiania poszczególnych wymagań.
 5. Podsumowanie

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu HACCP;
 • Zalecane przeczytanie Normy ISO22000:2005 przed szkolenie.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!