Szkolenie z kategorii Budownictwo

Szkolenie: Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

O szkoleniu O szkoleniu

Pozyskanie wiedzy w zakresie:

 • Zmian prawnych w związku z przejściem z dyrektywy CPD 89/106 na rozporządzenie CPR 305/2011, w zakresie nowych regulacji dotyczących wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych;
 • Podstawowych norm horyzontalnych dotyczących wyrobów budowlanych;
 • Budowania dokumentacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji;
 • Budowania planu badań;
 • Roli badań w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji;
 • Podstaw audytowania systemu Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dla kogo Dla Kogo

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji w zakładach produkujących wyroby budowlane. Zarówno te rozpoczynających pracę jak i te, które chcą pogłębić wiedzę z tego tematu.
 • Osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w firmach, które chcą rozszerzyć zakres produkcji o wyroby budowlane jako nowy zakres działalności.
 • Wymagania prawne w zakresie wyrobów budowlanych oraz zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na rynkach Unii Europejskiej;
 • Normy zharmonizowane, omówienie ich wymagań na przykładach;
 • Podstawowe normy horyzontalne dotyczące wyrobów budowlanych;
 • Opracowanie planu badań jako jednego z ważniejszych dokumentów systemu ZKP – (ćwiczenia w grupach);
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001, a dokumentacja systemu ZKP – jak zintegrować?;
 • Opracowanie dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji: księga, procedury, instrukcje – (ćwiczenia w grupach);
 • Jak zaplanować i przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu Zakładowej Kontroli Produkcji – (ćwiczenia w grupach);
 • Egzamin pisemny na Pełnomocnika ds. ZKP.
 • Wymagania prawne w zakresie wyrobów budowlanych oraz zasady wprowadzania wyrobów budowlanych na rynkach Unii Europejskiej;
 • Normy zharmonizowane, omówienie ich wymagań na przykładach;
 • Podstawowe normy horyzontalne dotyczące wyrobów budowlanych;
 • Opracowanie planu badań jako jednego z ważniejszych dokumentów systemu ZKP – (ćwiczenia w grupach);
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001, a dokumentacja systemu ZKP – jak zintegrować?;
 • Opracowanie dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji: księga, procedury, instrukcje – (ćwiczenia w grupach);
 • Jak zaplanować i przeprowadzić audyt wewnętrzny systemu Zakładowej Kontroli Produkcji – (ćwiczenia w grupach);
 • Egzamin pisemny na Pełnomocnika ds. ZKP.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!