Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

Warsztaty Food Defense – Obrona Żywności i Zarządzanie Kryzysowe

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z różnymi sposobami oceny i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przemyśle spożywczym. Program został zaplanowany w taki sposób, aby po ukończeniu szkolenia „Food defense” uczestnik był przygotowany zarówno na działania prewencyjne (ocena stopnia narażenia producenta na atak, sposoby ochrony produkcji przed dostępem osób niepowołanych, budowa świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa żywności), jak też na działania w momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej (ocena powagi sytuacji, reakcja i dopasowanie działań).

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Dla kogo Dla Kogo

Kierownictwo wyższego i średniego szczebla, kierownicy działów jakości, pracownicy działów kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.  Osoby zaangażowane w budowę i utrzymanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Osoby dedykowane do sztabów kryzysowych. Wyznaczeni pracownicy działów produkcyjnych lub inni, chcący zdobyć wiedzę i umiejętności w ww. zakresie.

 • Obrona żywności:
  – Wymagania międzynarodowych standardów: ISO TS 22002-1, IFS (nowy rozdział IFS v.6 Food Defense),
  BRC, PAS 96
  – Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • „Warstwy” obrony żywności
 • Ocena ryzyka narażenia na atak związanego z przedsiębiorstwem i jego działalnością
  – dla wyrobu, lokalizacji i rodzaju biznesu
  – warsztaty z analizy zagrożeń
 • Środki nadzoru
  –  Jak testować system pod kątem obrony żywności?
 • Budowa świadomości w zakresie Food Defense
 • Przygotowanie do kryzysu
  – Istota tzw. ‘małych kryzysów’ (np. reklamacje)
 • Budowa sztabu kryzysowego
 • Ćwiczenia i warsztaty

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Zalecana wcześniejsza znajomość  standardów bezpieczeństwa żywności.

 • Obrona żywności:
  – Wymagania międzynarodowych standardów: ISO TS 22002-1, IFS (nowy rozdział IFS v.6 Food Defense),
  BRC, PAS 96
  – Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
 • „Warstwy” obrony żywności
 • Ocena ryzyka narażenia na atak związanego z przedsiębiorstwem i jego działalnością
  – dla wyrobu, lokalizacji i rodzaju biznesu
  – warsztaty z analizy zagrożeń
 • Środki nadzoru
  –  Jak testować system pod kątem obrony żywności?
 • Budowa świadomości w zakresie Food Defense
 • Przygotowanie do kryzysu
  – Istota tzw. ‘małych kryzysów’ (np. reklamacje)
 • Budowa sztabu kryzysowego
 • Ćwiczenia i warsztaty

Absolwentka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko Mazurski) kierunek zootechnika oraz studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej na wydziale chemii spożywczej: zarządzania jakością w przemyśle spożywczym i podyplomowych studiów pedagogicznych. Odbyła liczne szkolenia doskonalące oraz (…)

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

Zalecana wcześniejsza znajomość  standardów bezpieczeństwa żywności.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!