System IFS / BRC - Audytor wewnętrzny - Szkolenia Bureau Veritas

H15 – Audytor Wewnętrzny systemów IFS/BRC

Zapisz się na szkolenie

Korzyści

Dzięki szkoleniu będą Państwo rozumieli wymagania oraz funkcjonowanie systemów IFS i BRC a także zasady ich audytowania.

Nabędą Państwo również umiejętności związane z:

 • planowaniem i przygotowaniem się do audytu (auditu*);
 • zbieraniem i analizowaniem dowodów;
 • przeprowadzaniem auditu i raportowaniem jego wyników;
 • organizowaniem i zarządzaniem auditem przeprowadzanym przez zespół auditorów.

Zakres szkolenia

 • Przypomnienie głównych wymagań systemów IFS v. 6.1 oraz BRC v.7
 • Planowanie auditów i ustanawianie celów;
 • Techniki auditu – Podejście do auditu, istotne kwestie, sposób prowadzenia auditu;
 • Listy pytań kontrolnych;
 • Niezgodności – identyfikacja, kwalifikacja, obiektywne dowody;
 • Działania korygujące i zapobiegawcze;
 • Tworzenie raportu z auditu;
 • Działania poauditowe;
 • Ćwiczenia.
Zapisz się na szkolenie

Ocena uczestników

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w szkoleniu wystawiony przez Bureau Veritas Polska.

Grupa docelowa

Pracownicy wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów, kandydaci na auditorów wewnętrznych, osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Warunki uczestnictwa

 • Wykształcenie średnie;
 • Zalecana wcześniejsza znajomość wymagań systemów IFS i BRC.

Czas trwania

2 dni

Audit* – obie formy zarówno Audyt jak i Audit są poprawne, ze względu na popularność słowa Audit używamy tej formy

Zapisz się na szkolenie
Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte