Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo informacji

Audytowanie Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych (PIMS) zgodnie z normą ISO 27701

O szkoleniu O szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z praktyką audytowania systemu zarządzania ochroną danych osobowych zgodnie z normą ISO/IEC 27701. Szkolenie jest podzielone na dwa bloki tematyczne rozpoczynając od zapoznania z normą, przechodząc przez opis wymogów normy, a kończąc na funkcjonowaniu systemu PIMS w praktyce. Uczestnicy dowiedzą się jak audytować poszczególne elementy wymagane przez najlepsze praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji z wymogami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione najtrudniejsze obszary audytowe oraz praktyczne case study opisujące skuteczne metody ich weryfikacji. Szkolenie pozwala usystematyzować wiedzę i zweryfikować dotychczas podejmowane działania dotyczące implementacji systemu PIMS i przepisów RODO w organizacji.

 

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa.

Dla kogo Dla Kogo

 • Inspektorzy Ochrony Danych,
 • Audytorzy wewnętrzni ISO 27001
 • Pełnomocnicy ds. SZBI,
 • Specjaliści ds. compliance,
 • Specjaliści i konsultanci wdrażający systemy bezpieczeństwa informacji,
 • Osoby chcące zdobywać wiedzę i umiejętności w ww. zakresie

Dzień 1

 • Wprowadzenie do normy ISO 27701
 • Powiązania pomiędzy normą ISO 27701 i ISO 27001
 • Powiązania pomiędzy normą ISO 27701 i ISO 27002
 • Obowiązki administratorów danych
 • Obowiązki procesów danych
 • Warunki pobierania i przetwarzania PII
 • Przestrzeganie zasad przetwarzania PII
 • Domyślna ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych na etapie projektowania
 • Udostępnianie, transfer i ujawnianie PII
 • Utrzymanie i doskonalenia sytemu PIMS

Dzień 2

 • Inicjowanie audytu systemu PIMS
 • Przygotowanie działań audytowych zgodnych z normą ISO 27701
 • Przeprowadzanie spotkania otwierającego,
 • Komunikowanie się podczas audytu,
 • Przewodnik i obserwatorzy,
 • Inspektor ochrony danych
 • Zbieranie i weryfikowanie informacji,
 • Opracowanie ustaleń z audytu,
 • Przygotowanie wniosków z audytu,
 • Przeprowadzanie spotkania zamykającego,
 • Przygotowanie raportu z audytu,
 • Rozpowszechnianie raportu z audytu

Dzień 1

 • Wprowadzenie do normy ISO 27701
 • Powiązania pomiędzy normą ISO 27701 i ISO 27001
 • Powiązania pomiędzy normą ISO 27701 i ISO 27002
 • Obowiązki administratorów danych
 • Obowiązki procesów danych
 • Warunki pobierania i przetwarzania PII
 • Przestrzeganie zasad przetwarzania PII
 • Domyślna ochrona danych osobowych
 • Ochrona danych na etapie projektowania
 • Udostępnianie, transfer i ujawnianie PII
 • Utrzymanie i doskonalenia sytemu PIMS

Dzień 2

 • Inicjowanie audytu systemu PIMS
 • Przygotowanie działań audytowych zgodnych z normą ISO 27701
 • Przeprowadzanie spotkania otwierającego,
 • Komunikowanie się podczas audytu,
 • Przewodnik i obserwatorzy,
 • Inspektor ochrony danych
 • Zbieranie i weryfikowanie informacji,
 • Opracowanie ustaleń z audytu,
 • Przygotowanie wniosków z audytu,
 • Przeprowadzanie spotkania zamykającego,
 • Przygotowanie raportu z audytu,
 • Rozpowszechnianie raportu z audytu

Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Trener z zakresu bezpieczeństwa informacji wg. ISO 27001, RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania. Autor publikacji (…)

Czytaj więcej

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!