Szkolenie z kategorii Bezpieczeństwo żywności

System Bezpieczeństwa Pasz – wymagania jakościowe dla przemysłu paszowego

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z wymaganiami jakościowymi stawianymi producentom, przetwórcom, handlowcom, transportowi prowadzącym działalność w branży paszowej. Standard GMP + 2006 PDV określa wymogi bezpieczeństwa produktów paszowych (pasz). System spójny jest z dyrektywami i rozporządzeniami UE, w tym rozporządzeniem 183/2005 Parlamentu Europejskiego. Podczas szkolenia zostaną Państwu przedstawione standardy GMP B 2 i GMP B 3 (2007), dotyczące handlu, magazynowania, przetwarzania i produkcji – ich cechy wspólne i różnice. Standardy wymagają niezależnej certyfikacji.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Na zakończenie szkolenia uczestnicy dostają certyfikaty uczestnictwa sygnowane logo Bureau Veritas Polska.

Dla kogo Dla Kogo

Pełnomocnicy ds. jakości, członkowie zespołów HACCP, osoby odpowiedzialne za wdrożenie nowych lub utrzymywanie istniejących systemów; osoby zaangażowane w doradztwo w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i ich auditowanie.

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Zasady obowiązujące w przemyśle paszowym od 2010r.;
 • Wprowadzenie do wymagań GMP + ;
 • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
 • Prezentacja wymagań GMP B 2 i GMP B 3;
 • GMP + 2006 a inne europejskie systemy zapewnienia bezpieczeństwa pasz.
 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Prezentacje oraz warsztaty:

 • Zasady obowiązujące w przemyśle paszowym od 2010r.;
 • Wprowadzenie do wymagań GMP + ;
 • Zasady oceny przedsiębiorstwa w czasie auditu;
 • Prezentacja wymagań GMP B 2 i GMP B 3;
 • GMP + 2006 a inne europejskie systemy zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Magister inżynier Biotechnologii o specjalności Mikrobiologia Techniczna. Współpracę z Bureau Veritas Polska rozpoczął w 2003 roku. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate, polskie i europejskie, doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem (…)

Czytaj więcej

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Wydziału Technologii Żywności. Współpracę z Bureau Veritas rozpoczął w 2010r. Audytor i Trener w sektorze spożywczym. Posiada bogate doświadczenie audytowe związane z bezpieczeństwem żywności. Podczas prowadzenia (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studium Podyplomowego Polityki Warszawskiej – Zarządzanie Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie GHP, GMP, HACCP i SZBŻ i SZJ, (…)

Czytaj więcej

 • Zalecana wcześniejsza znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!