Szkolenie z kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Szkolenie: Wymagania Part M z rozszerzonym zakresem Przeglądów ARC

O szkoleniu O szkoleniu

Na szkoleniu zapoznają się Państwo z systemem prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Poznają Państwo wymagania Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003 Aneks I (z późniejszymi zmianami oraz przepisami związanymi), Akceptowalnymi Sposobami Spełnienia (AMC) ze szczególnym uwzględnieniem Programu obsługi technicznej w lotnictwie ogólnym oraz Przeglądem zdatności do lotu (ARC). Nabędą Państwo umiejętność interpretacji i wdrażania wymagań we własnym przedsiębiorstwie oraz przygotowania organizacji do certyfikacji Part M Podczęść G, w tym dokumentów zakładowych wymaganych do zatwierdzenia przez nadzór lotniczy.
Zostaną Państwo również zapoznani z rodzajami i sposobem prowadzenia zapisów ciągłej zdatności.

Ocena i Certyfikaty Ocena i Certyfikaty

 • Ocena uczestników prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę ich zaangażowania w fazie teoretycznej i praktycznej szkolenia;
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat udziału w szkoleniu.

Dla kogo Dla Kogo

 • Personel kierowniczy, osoby nominowane do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu;
 • Audytorzy i kandydaci na audytorów Part M.
 • Wprowadzenie do systemu prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz wymagań Part M
 • Przepisy ogólne
 • Part-M Podczęść A -Zasady ogólne
 • Part-M Podczęść B –Odpowiedzialność
  Wybrane elementy Part-21:
  – Podczęść H – Świadectwa Zdatności do lotu
  – Decyzja Dyrektora wykonawczego EASA 2003/12/RM (AMC 20-8) Raportowanie zdarzeń
  – Dyrektywa 2003/42/EC o raportowaniu zdarzeń w lotnictwie cywilnym
  – Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych
 • Part-M Podczęść C –Ciągła zdatność do lotu
  Wybrane elementy Part-21:
  Part 21.A.3B Dyrektywy Zdatności
  – Podczęść D – Zmiany do Certyfikatu Typu i Ograniczonego Certyfikatu Typu
  – Podczęść E -Uzupełniający Certyfikat Typu STC
  – Podczęść M – Reparacje
 • Program Obsługi Technicznej w lotnictwie ogólnym M.A.302
 • Part M Podczęść G – Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
 • Przywileje
 • Part-M Podczęść D –Standardy Obsługi Techniczne
 • 7A
 • 7B Part M Podczęść E – Podzespoły
 • Part-M Podczęść H – Poświadczenie Obsługi Technicznej CRS
 • 8 Part-M Podczęść I – Przegląd zdatności do lotu ARC
 • Dyskusja i warsztaty w zakresie ARC (Wprowadzenie)
 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki eksploatacji statków powietrznych.
 • Wprowadzenie do systemu prawa w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego oraz wymagań Part M
 • Przepisy ogólne
 • Part-M Podczęść A -Zasady ogólne
 • Part-M Podczęść B –Odpowiedzialność
  Wybrane elementy Part-21:
  – Podczęść H – Świadectwa Zdatności do lotu
  – Decyzja Dyrektora wykonawczego EASA 2003/12/RM (AMC 20-8) Raportowanie zdarzeń
  – Dyrektywa 2003/42/EC o raportowaniu zdarzeń w lotnictwie cywilnym
  – Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wypadków i incydentów lotniczych
 • Part-M Podczęść C –Ciągła zdatność do lotu
  Wybrane elementy Part-21:
  Part 21.A.3B Dyrektywy Zdatności
  – Podczęść D – Zmiany do Certyfikatu Typu i Ograniczonego Certyfikatu Typu
  – Podczęść E -Uzupełniający Certyfikat Typu STC
  – Podczęść M – Reparacje
 • Program Obsługi Technicznej w lotnictwie ogólnym M.A.302
 • Part M Podczęść G – Organizacja zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
 • Przywileje
 • Part-M Podczęść D –Standardy Obsługi Techniczne
 • 7A
 • 7B Part M Podczęść E – Podzespoły
 • Part-M Podczęść H – Poświadczenie Obsługi Technicznej CRS
 • 8 Part-M Podczęść I – Przegląd zdatności do lotu ARC
 • Dyskusja i warsztaty w zakresie ARC (Wprowadzenie)

Z wykształcenia Magister Inżynier Mechaniki i Budowy Maszyn. Absolwent Politechniki Lubelskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej . Jego wiedzę ugruntowały studia, w tym podyplomowe, bogate doświadczenie zawodowe oraz niekończąca się liczba odbytych szkoleń. Od 2012 roku ściśle (…)

Czytaj więcej

Jeden z najdłuższych stażem współpracowników Bureau Veritas Polska, pamiętający wielu klientów certyfikacyjnych i szkoleniowych, od momentu rozpoczęcia przez nich działań jakościowych, środowiskowych, BHP, wdrażania systemów lotniczych. Prowadzona przez niego wieloletnia działalność zawodowa związana z wdrażaniem (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Warszawskiej na wydziale Transportu, specjalizacja: Międzynarodowy Transport Drogowy w Unii Europejskiej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 145, Czynnik ludzki w obsłudze statków powietrznych. W latach 2001 – 2005 (…)

Czytaj więcej

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej im. I Łukasiewicza na kierunku Organizacja i Zarządzanie w Przemyśle. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów PART M, PART 21, PART 145, PART 147, PART 66, Czynnik ludzki w (…)

Czytaj więcej

 • Podstawowa znajomość przepisów lotniczych i specyfiki eksploatacji statków powietrznych.

Zapisz się na newsletter Bureau Veritas i bądź na bieżąco!