Analiza ryzyka zgodnie z ISO 14971:2011

M02 – Analiza ryzyka zgodnie z ISO 14971:2011

Korzyści

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z zasadami prowadzenia oceny ryzyka związanego z wyrobami medycznymi. Wymóg stosowania oceny ryzyka w całym procesie realizacji wyrobu jest przywołany w punkcie 7.1 normy PN-EN ISO 13485:2012 „Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych”.

Zakres szkolenia

 • Dlaczego i gdzie stosujemy analizę ryzyka?
 • Struktura normy PN-EN ISO 14971:2011
 • Etapy procesu oceny ryzyka
 • Wybrane metody analizy ryzyka
 • Analiza drzewa błędów (FTA)
 • Analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA)
 • System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP)
 • Wybrane narzędzia wspomagające analizę ryzyka oraz identyfikujące zagrożenia
 • Diagram Ishikawy
 • Macierz przyczyn i skutków (C&E Matrix)
 • Analizy oraz wskaźniki statystyczne
 • Analiza ryzyka w systemie zapewnienia jakości organizacji
 • Analiza ryzyka przykładowego procesu
 • Mapowanie procesu
 • Analiza procesu według metody FMEA

Ocena uczestników

 • Ocena Państwa uczestnictwa w szkoleniu prowadzona jest poprzez ciągłą ocenę zaangażowania w trakcie szkolenia;
 • Na zakończenie szkolenia dostają Państwo certyfikat uczestnictwa

Grupa docelowa

Producenci, dystrybutorzy, importerzy i serwisanci wyrobów medycznych. Przedstawiciele najwyższego kierownictwa organizacji, kierownicy i pracownicy działów jakości, kierownicy i pracownicy działów produkcji, kierownicy i pracownicy działów badawczo-rozwojowych (R&D).

Warunki uczestnictwa

Zalecana podstawowa znajomość ISO 13485

Czas trwania

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte
Zapytaj o szkolenie zamknięte