Transport i logistyka magazynowa - kurs | Bureau Veritas

MN04 Transport i logistyka magazynowa materiałów niebezpiecznych zgodnie z założeniami ADR

Zapisz się

Korzyści:

Wymogi prawne oraz wspólne bezpieczeństwo wymagają odpowiedniego transportu, załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych. Pracodawcy są zobowiązani do przeszkolenia pracowników związanych z całym procesem logistycznym substancji lub towarów mogących stanowić zagrożenie. Program szkolenia został tak opracowany, aby uczestnicy zapoznali się z oznakowaniem towarów niebezpiecznych, ich ładunkiem i przewozem a przede wszystkim z ryzykiem jakie stwarza nieodpowiednie postępowanie z tymi substancjami.

 

Zakres szkolenia:

 1. Definicja towaru niebezpiecznego
 2. Podstawy prawne dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych
 3. Towary dużego ryzyka i zagadnienia ochrony.
 4. Obowiązki uczestników przewozu
 5. Wymagania wobec uczestników przewozu, środków transportowych, miejsc składowania towarów niebezpiecznych.
 6. Charakterystyka oraz rozpoznanie zagrożeń.
 7. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych
 8. Grupy pakowania
 9. Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych
 10. Operacje transportowe (załadunek/ rozładunek/ przewóz)
 11. Wyłączenia
 12. Oznakowanie sztuk przesyłki
 13. Oznakowanie pojazdów
 14. Dokumentacja transportowa
 15. Wyposażenie i konstrukcja pojazdów
 16. Kontrole i kary
 17. Tunele
 18. Sprawozdanie roczne ADR i doradca DGSA- obowiązki
 19. Wypadki
 20. Podsumowanie

Grupa docelowa:

 • Firmy transportowe i spedycyjne zajmujące się materiałami niebezpiecznymi:
  • Zarządzający tymi firmami
  • Spedytorzy
  • Dyspozytorzy
  • Osoby zaangażowane w operacje związane z towarami niebezpiecznymi w tym czynności załadunku/ rozładunku
  • Kierowcy, którzy przewożą towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych  (czyli takich, dla których nie ma obowiązku oznakowania pojazdu tablicami pomarańczowymi, ale przeszkolenie jest obowiązkowe). Najczęściej dotyczy przewozu aerozoli, farb, lakierów, klejów, itp.
 • Firmy z branży logistycznej (w tym w szczególności świadczące usługi magazynowe):
  • Osoby mające styczność z materiałami niebezpiecznymi, w tym w szczególności dokonujący załadunku, manipulowania i rozładunku towarów niebezpiecznych
  •  Osoby zlecające, pośredniczące w organizacji transportu
  • Osoby dokonujące operacji pakowania, przepakowywania i etykietowania
 • Firmy produkcyjne (przemysł), w których mają zastosowanie materiały niebezpieczne (np. jako środki do produkcji) :
  • Osoby związane z operacjami załadunku, manipulowania i rozładunku towarów niebezpiecznych (np. przyjęcie na magazyn, transport wewnątrzzakładowy)
  • Pracownicy magazynów
 • Firmy handlowe (dystrybutorzy) operujące materiałami niebezpiecznymi:
  • Osoby dokonujące zakupów
  • Osoby zajmujące się logistyką

Czas trwania szkolenia:

1 dzień

Sprawdź aktualne szkolenia otwarte