Zarządzanie Jakością - Szkolenia Bureau Veritas

szkolenia Systemu Zarządzania jakością Jakość

Oferowane tematy szkoleń – zarządzanie jakością

Kod Tytuł szkolenia
I01 Praktyczna Interpretacja ISO 9001:2015
I02 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
I03 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA)
I04 Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników SZJ
I05 Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (rejestrowany w IRCA) 
I06 Audytor Wiodący ISO 9001:2015 (rejestrowany w IRCA)
I07 Przedstawiciel Kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 
I08 Audytor Wewnętrzny Systemów Zintegrowanych
I09 Nowa norma ISO 9001:2015 – doskonalenie technik, ryzyko w procesie audytowania 
Zapytaj o szkolenia

 

Aktualne szkolenia otwarte

Data Tytuł szkolenia
Cena (Bez zakwaterowania)
Lokalizacja Zapisz się
11-13.09.2018 I02 Pełnomocnik ds. ZSZ
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
11-13.12.2018 I02 Pełnomocnik ds. ZSZ
1800 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
17-18.09.2018 I03 – Audytor Wewnętrzny ISO 9001:2015 (nierejestrowany w IRCA)
1000 zł + VAT
Wrocław
Zapisz się
20-22.08.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
15-17.10.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
03-05.12.2018 I05 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
1540 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
27-31.08.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
05-09.11.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Katowice
Zapisz się
10-14.12.2018 I06 Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 rej. w IRCA
3245 zł + VAT
Warszawa
Zapisz się
25-27.09.2018 I08 Audytor Wewnętrzny
Zintegrowanych Systemów Zarządzania

1500 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się
13-15.11.2018 I08 Audytor Wewnętrzny
Zintegrowanych Systemów Zarządzania

1500 zł +VAT
Warszawa
Zapisz się

Podane powyżej ceny dotyczą kosztów szkolenia. Jeżeli chcieliby Państwo wykupić dodatkowo zakwaterowanie w hotelu prosimy o kontakt – ceny noclegów są ustalane indywidualnie na każde szkolenie.